Ζαμενής της Ρόδου


Ζαμενής της Ρόδου ή Ελαφίτης της Ρόδου ή Έφιος της Ρόδου - άποδο της υποτάξεως των
οφιδίων,της τάξεως των λεπιδωτών, της υποοικογένειας των κολουβρίνων.

Συναντάται:imagesCAJ8HR69.jpg

Συνήθως σε ξηρές, βραχώδεις περιοχές με χαμηλή βλάστηση.
Επίσης βρίσκετε σε ποικίλα ενδιαιτήματα σε υψόμετρο ως και 1400μ.

Τρέφεται με:

Τρέφεται με μικρά θηλαστικά, όπως αρουραίους κι άλλα τρωκτικά, μικρά κουνέλια, πτηνά, σαύρες, αμφίβια και αυγά.

Είναι δηλητηριώδες;

Μη δηλητηριώδες φίδι.Σε γενικές γραμμές πρόκειται για ένα ακίνδυνο φίδι.

Κίνδυνοι:

Η σημαντικότερη κατηγορία απειλών για τα ερπετά είναι η ανθρωπογενής καταστροφή και υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους.

Τρόποι Αντιμετώπισης:

α) Επέκταση των προστατευόμενων περιοχών. β) Η αύξηση της γνώσης σχετικά με τη βιολογία, τον πληθυσμό, την γεωγραφική κατανομή και τη συμπεριφορά των ειδών αυτών. γ) Η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε ότι αφορά την οικολογική σημασία των ειδών αυτών.

Προστατεύεται από:

K.O:
Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Συμβουλίου 21ης Μαϊου 1992,Παραρτήμα IV
Σ.Β:
Σύμβαση της Βέρνης,Παράρτημα III

Αναπαραγωγή:
Ζευγαρώνει την άνοιξη και τα θηλυκά γεννούν 4-10 αυγά στα μέσα του καλοκαιριού τα οποία εκκολάπτονται και έχουν μήκος έως και 40εκ. μετά από περίπου 2 μήνες.

Πηγές:

Herpetofaunaof.greece λήψη από http://www.herpetofauna.gr/index.php?module=cats&page=read&id=156&sid=142, ημερομηνία 24/1/2013