Σαϊτα


Περιγραφή:

Το φίδι αυτό είναι ημερόβιο,πολύ νευρικό και ασύγκριτα γρήγορο.Ολικό μήκος εως 135cm συνήθως όμως λιγότερο.
Σκαρφαλώνει επιδέξια σε θάμνους,βράχους και πετρότοιχους.

IMG_15032013_131608.png


Που συναντάται;

Ζει από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι και 2000μ. υψόμετρο.

Η εξάπλωση του στην Ελλάδα:

Ηπειρωτική Ελλάδα,Πελοπόννησος,Εύβοια,Θάσος,Σαμοθράκη,Λήμνος,Λέσβος,Χίος,Σάμος,Πάτμος,
Λέρος,Κάλυμνος,Κως,Ρόδος,Κέρκυρα,Κάλαμος,Κάστος,Καρλόνησος,Προβάτι,Οξυά,Σαλαμίνα,
Αίγινα,Αγκίστρι,Πόρος,Σπέτσες,Κέα,Κύθνος και πιθανόν σε άλλα νησιά.

Εϊναι δηλητηριώδες;
Πρόκειται για ακίνδυνο φίδι με κακή όμως φήμη,αφού στις περισσότερες περιοχές πιστεύεται λανθασμένα πως είναι δηλητηριώδες και επικίνδυνο φίδι και πως τινάζεται από μεγάλες αποστάσεις για να επιτεθεί.

Διατροφή:
Τρέφεται με μικρές σαύρες, έντομα και σπανίως με μικρά τρωκτικά.

Κίνδυνοι και απειλές:

Η σημαντικότερη κατηγορία απειλών είναι η ανθρωπογενής καταστροφή και στην υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους.Αυτή οφείλεται κυρίως στην άναρχη οικιστική επέκταση,στην ανάπτυξη της γεωργίας,στις εξορύξεις και τις πυρκαγιές.Επίσης σημαντική απειλή είναι και η παράνομη συλλογή για εμπόριο κυρίως ως κατοικίδια.Επιπλέον εκτός από την πυρκαγιά άλλο φυσικό αίτιο είναι η ξηρασία.

Προστατεύεται από:

K.O:
Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Συμβουλίου 21ης Μαϊου 1992,Παραρτήμα IV

Π.Δ:
Προεδρικό διάταγμα υπ'αρ.67,ΦΕΚ 23/Α/30-1-81
Σ.Β:
Σύμβαση της Βέρνης,Παράρτημα II

Πηγές:

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=lkGCh8o5t8o%3d&tabid=518&language=el-GR
http://www.herpetofauna.gr/index.php?module=cats&page=read&id=161&sid=142