.jpg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τρανόσαυρα της Ρόδου ή Σκουνταλάδα ή Κολόσαυρος ή Κορκούσαυλος Μεγαλόσωμη σαύρα , σε αποχρώσεις γκρι ή πράσινη με λέπια στο σώμα , μακριά ουρά και διχαλωτή γλώσσα . Πόδια που καταλήγουν σε πέντε δάκτυλα που την βοηθούν να σκαρφαλώνει ευκολότερα . Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σαύρα της Ρόδου . Μήκος σώματος έως και 20 εκ. , με ουρά διπλάσια του σώματος ή και περισσότερο . Τα ενδιαιτήματα που προτιμά ποικίλουν . Ημερόβια και κυρίως εδάφια σαύρα . Τρέφεται με ασπόνδυλα , έντομα και μικρότερες σαύρες κι ερπετά . Τα θηλυκά γεννούν 6-20 αυγά τέλη της άνοιξης ή αρχές καλοκαιριού τα οποία εκκολάπτονται μετά από ένα μήνα περίπου . Πιστεύεται λανθασμένα πως πρόκειται για δηλητηριώδης σαύρα . Φυσικά και πρόκειται για εντελώς ακίνδυνο ερπετό , όπως κι όλες οι σαύρες του νησιού .

Rodosnature λήψη από http://rodosnature.gr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=3:2010-11-25-06-23-17&Itemid=54


ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η σημαντικότερη κατηγορία απειλών για το ερπετό που περιλαμβάνεται στο Κόκ-κινο Βιβλίο της Ελλάδας βρέθηκε ότι είναι η ανθρωπογενής καταστροφή και υπο-βάθμιση των ενδιαιτημάτων του. Αυτή οφείλεται κυρίως στην άναρχη οικιστική επέκταση, στην ανάπτυξη της γεωργίας, στις εξορύξεις και τις πυρκαγιές.Αν και βρέθηκε ότι οι πυρκαγιές είναι στατιστικά ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για αυτό το είδος ερπετού, είτε πρόκειται για ανθρωπογενείς είτε για φυσικές, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο παροδικός τους χαρακτήρας στα οικοσυστήματα, έναντι που επιφέρουν μόνιμη υποβάθμιση και αποτελούν μια από τις σημαντικότερες απειλές για τα ερπετά. Η χρήση των φυτοφαρμάκων μειώνει άμεσα τις πηγές τροφής και έμμεσα του ίδιου του  τρανοσαυρας.jpgπληθυσμού του είδους.Η παράνομη συλλογή του από άτομα για εμπόριο, κυρίως ως κατοικίδια, συνιστά μια επιπλέον σημαντική απειλή για αυτό.Όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, εκτός από τις πυρκαγιές, η ξηρασία απειλεί πολλά είδη που εξαρτώνται από την παρουσία νερό, (αλλά και
τα νερόφιδα), καθώς και είδη που δεν εξαρτώνται τόσο απόλυτα από την ύπαρξη νερού, όπως η μωραϊτόσαυρα και η ελληνική σαύρα, αλλά εξαπώνονται σε ενδιαιτήματα με σχετικά υψηλή υγρασία και την αντίστοιχη βλάστηση.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας, λήψη από http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=lkGCh8o5t8o%3D&tabid=518&language=el-GR, ημερομηνία 17/3/2013
RedList, λήψη από http://www.iucnredlist.org/details/61527/0 , ημερομηνία 17/3/2013
RedList, λήψη από http://www.iucnredlist.org/details/157272/0 , ημερομηνία 17/3/2013
Redlist, λήψη από http://www.iucnredlist.org/details/157258/0

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Κ.Ο.Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Συμβουλίου 21ης Μαΐου 1992, Παραρτήματα ΙΙ και ΙV.
Π.Δ.Προεδρικό υπ’ αρ. 67, ΦΕΚ 23/Α/30-1-81.
Σ.Β.Σύμβαση της Βέρνης, Παράρτημα ΙΙ & ΙΙΙ (AppendicesII & III).
CITESΣύμβαση για το διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας.

Η οργάνωση έγινε σε συνεργασία με την Ομάδα Αγρό - Περιβαλλοντικής Έρευνας και Δράσης "Αιθρία" που δραστηριοποιείται στη Ρόδο για την προστασία του Πλατωνιού και του περιβάλλοντος γενικότερα.
το σεμινάριο αναγνώρισης και χειρισμού των φιδιών της Ρόδου στο Πυροσβεστικό σώμα του νησιού απέδωσε και πλέον το προσωπικό της Π.Υ. είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά και να διασώζει τα ερπετά της πόλης. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.

ΛΗΨΗ ΑΠΟ:

http://www.herpetofauna.gr/forum/index.php/topic,1132.0.html
http://www.herpetofauna.gr/forum/index.php/topic,1069.0.html
http://www.herpetofauna.gr/index.php?module=pinax&mode=strip