ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ


Η πεταλούδα είναι έντομο της Τάξης των Λεπιδόπτερων και ανήκει σε μία από τιςυπεροικογένειες των Hesperioidea (Εσπερίες) ή των Papilionoidea (όλες οι άλλες πεταλούδες). Οι πεταλούδες ανήκουν στο φύλο των αρθρόποδων και την τάξη των εντόμων. Τα είδη τους υπερβαίνουν τον αριθμό των 100.000 σε όλο τον κόσμο. Έχουν μακριές κεραίες, δύο ζεύγη φτερών καλυμμένα με πολύχρωμα λέπια, διαθέτουν στοματικά μόρια μυζητικού τύπου και οι κεραίες τους ποικίλλουν ανάλογα με το είδος.
Η μεταμόρφωσή τους από την στιγμή της γέννησης, σε μορφή κάμπιας (προνύμφες), είναι τεράστια. Έχουν σκωληκόμορφο σώμα και μασητικό στοματικό τύπο, ενώ συχνά διαθέτουν μεταξοειδείς αδένες και με τα λεπτά στρώματα μεταξιού που παράγουν, δημιουργούν ένα κουκούλι, στο οποίο εισέρχονται και μετατρέπονται σε χρυσαλίδες. Όταν βγαίνουν από το κουκούλι, έχουν πλέον τη μορφή ενήλικης πεταλούδας. Οι πεταλούδες είναι φυτοφάγες και συχνά το μεγαλύτερο τμήμα τους παρουσιάζει περιπτώσεις σεξουαλικού διμορφισμού. Τα Λεπιδόπτερα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα ομοιόνευρα, στα οποία οι τέσσερις φτερούγες παρουσιάζουν όμοιες πτυχώσεις και τα ετερόνευρα στα οποία οι πίσω φτερούγες έχουν μειωμένες πτυχώσεις.


ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Εχθροί

721-04.gif

Η πεταλούδα έχει πολλούς εχθρούς, όπως είναι ο άνθρωπος, τα ζώα και οι αβιοτικοί
παράγοντες. Κυριότεροι φυσικοί εχθροί της Panaxia quadripunctaria µπορούν να
θεωρηθούν τα παρακάτω ζώα:
• η νυχτερίδα (κύριος εχθρός), είναι γνωστό, πως αυτά τα µικρά θηλαστικά είναι
ικανά να κατευθύνονται και να εντοπίζουν τη λεία τους στο απόλυτο σκοτάδι,
εκπέµποντας υπέρηχους από ένα ειδικό σύστηµα που βρίσκεται στο ρύγχος
τους. Με βάση τις πληροφορίες που
800px-Inachis_io_top_MichaD.jpg
λαµβάνουν από την αντήχηση των
κυµάτων στο γύρω περιβάλλον, οι νυχτερίδες είναι ικανές όχι µόνο να πετάνε
µε απόλυτη ακρίβεια, αλλά και να προσδιορίζουν την παρουσία, τη θέση, την
κατεύθυνση πτήσης και την ταχύτητα των εντόµων στον αέρα. Με τη σειρά
τους, οι πεταλούδες είναι ικανές να «πιάσουν» τους υπέρηχους και να
αποφύγουν την επίθεση των νυχτερίδων, πραγµατοποιώντας αιφνίδιες αλλαγές
της διεύθυνσης πτήσης.
• το καβούρι,
• ο βάτραχος,
• η σαύρα,
• η γαλαζοπαπαδίτσα,
• ο σπίνος,
• ο τρυποφράχτης,
• ο φλώρος
• δίπτερα της οικογένειας Syrphidae, των
οποίων οι προνύµφες τρέφονται µε αυγά και

Macro_of_a_Butterfly%27s_face.jpg


προνύµφες της Panaxia quadripunctaria.
Τα έντοµα αυτά αποτελούν σηµαντικό ζωϊκό
εχθρό για τις πεταλούδες
• Ανάµεσα στα φυλλώµατα, στους κορµούς και στις κουφάλες των δέντρων και
στους βράχους παρατηρούνται εκατοντάδες ιστοί από αράχνες, στους
οποίους µπλέκονται οι πεταλούδες. ∆εν θεωρείται όµως σηµαντικός εχθρός.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προκαλώντας την ταχεία μείωση ενός πληθυσμού λεπιδοπτέρων μοναδικού στο είδος του τα 200 000 άτομα που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Κοιλάδα των Πεταλούδων στη Ρόδο έθεταν σε κίνδυνο την πηγή αυτού του τοπικού τουριστικού αξιοθέατου. Μέχρις ότου τέθηκε σε εφαρμογή ένα σχέδιο διάσωσης με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Φορείς προστασίας της φύσης, επιστήμονες, τοπικές και εθνικές αρχές έχουν συνενώσει τις προσπάθειές τους, με την βοήθεια του κοινοτικού προγράμματος ENVIREG, για να θέσουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο διάσωσης. Πρώτος στόχος ήταν η πρόληψη της ξηρασίας, με τη βοήθεια μιας πηγής που τροφοδοτεί τους ταμιευτήρες το νερό των οποίων ανανεώνεται με ένα ειδικό σύστημα. Μικρές λεκάνες απορροής αυξάνουν την επιφάνεια εξάτμισης και, κατ’ επέκταση, το ποσοστό υγρασίας. Γύρω από την κοιλάδα, το ίδιο νερό τροφοδοτεί ένα σύστημα αντιπυρικής προστασίας του δάσους. Ένα φυτώριο για τη μελέτη της χλωρίδας, εξαιρετικά πλούσιο, επιτρέπει την αντικατάσταση των δένδρων, σε περίπτωση ανάγκης. Οι δίοδοι πρόσβασης στην κοιλάδα, τα μονοπάτια, κατασκευάστηκαν με τρόπο που να ρυθμίζει τη ροή διέλευσης των επισκεπτών οι οποίοι ενημερώνονται για τους απαραίτητους «τρόπους ορθής συμπεριφοράς»

ΠΗΓΕΣ


  • el.wikipedia.org/wiki/πεταλούδα 14/03/2013 19.20
  • nefeli.lib.teicrete.gr/browsel/steg/2005/Panais/attached-document/2005.pdf 14/03/2013 19.40
  • www.crestok.com/image/1545431-Blue-butterfly-insect-isolated 14/03/2013 20.00